Dyre-Healing.dk © 2007

 

Kort om Annette

Eksamineret dyrehealer uddannet fra Roots i København.

 

Dyr er følsomme overfor andre energier og opfanger energier fra deres omgivelser – fra naturen, andre dyr og fra mennesker. De kan ikke sortere i energierne og ved således ikke hvad der er deres egen og andres.

 

Nogle af de energier dyret opsamler, kan give ubalancer hos dyret og healingen vil kunne finde årsagen til ubalancen og samtidig sætte gang i dyrets egen selvhelbredelsesprocess, således at der kan rettes op på de ubalancer der er.

 

Der kan være mange gode grunde til at få healet sit dyr:

 

  • Ændringer i dyrets adfærd, der ikke umiddelbart kan forklares

  • Tilbagevendende lidelser/sygdomme

  • Som supplement til en dyrlægebehandling

 


   Dyre-Healing.dk v/ Annette Petersen-Testrup • Lupinvej 31, 4040 Jyllinge • tlf.: 60 91 16 28 (bedst ml. 18:00 - 21:00) • email: kontakt@dyre-healing.dk